• ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 π.μ. - 2:30 μ.μ.
  • ΤΡΙΤΗ 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ., 5:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ.
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 π.μ. - 2:30 μ.μ.
  • ΠΕΜΠΤΗ 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ., 5:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ.
  •   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ., 5:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ.
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 9:30 π.μ. - 2:30 μ.μ.